Vår odling

Mariannes Farm AB bedriver livsmedelsproduktion innefattande odling, förädling och försäljning avseende rotfrukter, lök och grönkål. Företagets odlingar är certifierade enligt den Svensk Sigills standard IP, Integrerad Produktion samt för de ekologiska odlingarna enligt KRAV standard. På närmare 500 hektar odlar vi ekologiskt och vårt mål är att öka.

Vi har i vår bas en omfattande egen morotsodling, vilket tillförsäkrar bolaget nödvändig kompetens att hantera såväl den egna råvaran som den köpta.Under våren och försommaren sätts morotsfröerna i förhoppningsvis optimala jordar som kan ge goda skördar. Under sommaren och sensommaren säljer vi våra produkter nyskördade direkt från odlingen och under hösten skördar vi för långtidslagring. Under vintern och våren används de svenska morötterna från långtidskyllagret.

Nyskördade svenska morötter under tidig vår

Vår strävan är att ha svenskodlade morötter året om. Därför odlar vi morötter som täcks med halm på fälten för att sedan skörda under vårvintermånaderna. Men hur går det till?

Jo, under hösten täcks morotsfälten med en halv meter halm, som skapar perfekt temperatur i marken. Den långa, mycket kalla vintern till trots trivs morötterna nere i jorden under sitt skyddande täcke. Under halmen vissnar den gamla blasten ner. Jorden håller sig alldeles lagom kall och morötterna står precis så som de mår bäst av, mörkt och fuktigt. 

Mariannes Farm halmar morötter för att kunna skörda närodlade, svenska morötter under senvintern och tidiga våren. Naturen sköter lagringen och risken förlagringssjukdomar minskar. När Mariannes morötter kommer upp ur marken är de knaprigt friska, har en fantastisk orange färg och håller absolut högsta kvalitet.

Så morötter
Halmade morötter skördas året runt